woensdag 4 mei 2016

U!TdagenD 2016 en Kunstmarkt. Aanmelden kan tot 20 juni

Ook in 2016 is er tijdens U!TdagenD weer een Kunstmarkt:  beeldende kunstenaars kunnen zich weer  aanmelden.

Iedere kunstenaar kan beschikken over een kraam waar haar/ zijn kunstwerken worden getoond  en waar de kunstenaar kan laten zien hoe kunst tot stand komt. 

Die kunstmarkt zal buiten plaatsvinden, 's middags van 13.00 tot 17.00 uur.
In 2015 zijn we als gevolg van het slechte weer uitgeweken naar binnen: dat doen we dit jaar niet. De kunstmarkt is een buitenactiviteit.

Belangstellende kunstenaars kunnen zich hier aanmelden

Van belang is natuurlijk dat zich voldoende beeldende kunstenaars aanmelden.
De aanmeldtermijn verstrijkt op 20 juni. Over het definitief doorgaan zullen de kunstenaars begin juli worden bericht