woensdag 3 september 2014

Het volledige programma

Programma U!TdagenD 6 september 2014

Eind augustus is een tabloid met het volledige programma huis-aan-huis verspreid.
Het tabloid is ook verkrijgbaar bij de bibliotheek en De Tamboer

Op woensdag 3 september verschijnt in de Hoogeveensche Courant een halve pagina over U!TdagenD 2014!

Wethouder Erik Giethoorn opent U!TdagenD om 12.55 uur op het Hoofdpodium Tamboerplein.
Het optreden van Merel Marcuse op het podium achter het museum van 14.10 uur gaat niet door. In haar plaats treedt de Hip Hop School op!


Alle activiteiten van U!TdagenD 2014 zijn gratis toegankelijk.