woensdag 9 juli 2014

Nieuw tijdens U!TdagenD: Levende geschiedenis en cultuurhistorische markt

Hoe krijg je een zo goed mogelijk beeld van de geschiedenis van Hoogeveen? En hoe breng je dat over bij anderen? Eén van de manieren is het in levende lijve neerzetten van mensen, zoals die geleefd hebben in een ver verleden. Je kunt ermee praten, je kunt ze vragen stellen, je ziet ze bezig met hun 'gewone' dingen. Dat noemen we levende geschiedenis. Tijdens de activiteiten rondom U!TdagenD zullen er enkele groepen een beeld geven van de oudste geschiedenis van Hoogeveen. Ooit waren we deel van het gebied van de Heer van Ruinen. De groep 'Ridders van Friesland' brengt de tijd van de Heren van Ruinen tot leven. De groep 'Middeleeuws Leven' uit Assen brengt een schiettent voor de kinderen. Hoogeveen werd een kolonie in de 17e eeuw. De Leidse Kluchtencompagnie brengt het straattheater uit die dagen. Onze eigen Hoogeveense bevolking wordt neergezet door de historische vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene. De tamboer gaat rond als vertrouwd in dagen van weleer.Cultuurhistorie is een breed begrip. De cultuurhistorische markt (minstens 20 kramen!) laat zien hoe we in Hoogeveen vorm hebben gegeven aan de cultuurhistorie en welke partners proberen die cultuurhistorie onder de mensen te brengen. Het Toeristisch Overlegplatform, TROP, heeft haar leden uitgenodigd om die dag te laten zien wat ze in huis hebben.
Wie zijn dat, de mensen die onze toeristen op proberen te vangen? Ze doen dat onder meer door onze cultuur en onze geschiedenis op te pakken, en voor 'de ander' een verhaal te brengen. Organisaties die daar bezig mee zijn, zijn Facebook Oud Hoogeveen (de grootste historische familie ter plekke), Hoogeveen 2000 (ook op internet), de Historische Kring Hoogeveen, het IVN (houdt o.a. historische landschappen in stand), de bijenhoudervereniging, Niesje Metselaar-Lunenburg (schildert onze oude bebouwing en landschappen) en de genealogische vereniging. Daarnaast zijn gebruikers van monumenten uitgenodigd. Aangesloten zijn het Van Goghhuis en de Hervormde kerk van Hollandscheveld. Meer en meer mensen sluiten zich aan. Samen vullen ze meer dan 20 kramen. Tijdens deze cultuurhistorische markt zal ook een plaquette worden onthuld op een van de oude Hoogeveense panden. Dit wordt georganiseerd door het Albert ten Heuvelfonds.
De Cultuurhistorische Markt en de Levende Geschiedenis worden georganiseerd door de Stichting Levende Geschiedenis Drenthe, TROP en Centrummanagement Hoogeveen.