zaterdag 20 augustus 2011

Op 10 september ook Monumentendag

Zaterdag 10 september a.s. zal Hoogeveen weer kunnen genieten van een
prachtige monumentendag. Enige tientallen eigenaren, bewoners,
beheerders van bijzondere oude panden en andere organisaties die zich
met hen verbonden voelen hebben de handen ineen geslagen en komen naar
buiten via een Comite Open Monumenten Dag Hoogeveen.

Het is de 25e open monumenten dag. Het thema van dit jaar kunnen we
samenvatten als 'hergebruik'. Een prachtig voorbeeld van hergebruik is
de Bentinckskerk, Bentinckslaan 78 te Hoogeveen. De kerk is een
officieel monument (Monumentnummer 507296) maar werd door de
geloofsgemeenschap
verlaten. Wat te doen? De nieuwe gebruiker werd Promens Care. Deze
bracht hier diverse diensten onder. Zo hebben de Inloop en
werkprojectenklussendienst
samen met steunpunten voor cliënten van Promens Care die ambulant wonen
(zelfstandig met begeleiding) er hun werk- en/of kantoorruimte gevonden.

Bij de Inloop kunnen mensen met een psychiatrische beperking
vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie, een
maaltijd en het internetcafé. Dit alles vroeg om een ingrijpende
verbouwing van de binnenkant. Vandaag is er voor het eerst open dag. Kom
binnen en oordeel zelf….

In en rond de Hoofdstraat is een wandeling uitgezet, te lopen door de
mensen zelf op hun eigen tijd, waarin de belangrijkste gebouwen van het
Hoogeveen van het begin van de 20e eeuw worden gepresenteerd. Waar zat
de rechter, waar het postkantoor, waar woonde de burgemeester, noem maar
op. Wie de route loopt krijgt een keur aan andere bijzondere panden en
kunstwerken te zien, die zichzelf onderweg presenteren. In de
buitengebieden van Hoogeveen zijn weer actief het pand Hollandscheveldse
Opgaande 6, een atellier en een winkeltje in een 18e-eeuwse boerenwoning
waar de tijd stil leek te staan.
Het programmaboekje van Open Monumentendag is gesponsord door de
Rabobank Hoogeveen. Het ligt voor het ophalen bij de bibliotheek en bij
het TIP (Museum de 5000 Morgen). Net als het boekje van vorig jaar wordt
het een collectors-item voor liefhebbers van oud Hoogeveen. Een
blijvende wandelroute! De organisatie van het Comite Open Monumentendag
Hoogeveen wordt gesponsord door de gemeente Hoogeveen. Dragende
rechtsvorm is de Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene.

Het Comite Open Monumenten Dag Hoogeveen is de plaatselijke poot van de
landelijke Stichting Open Monumentendag. Voor tips voor volgend jaar,
mensen die zich aan willen melden voor samenwerking met hun mooie
woning, tuin, bomen, wat er al niet moois en monumentaals in Hoogeveen
te vinden is, kan men terecht bij de voorzitter van het comite, Albert
Metselaar, 0528-27558

Website Monumentendag